NolKnight 2011


NolKnight 2011


Beste nol-vrienden,

Wij nodigen u van harte uit op de Nol Knight.

Zijt u een koene ridder of liever een beulknecht? Een schoone jonkvrouw of lelijke heks? Laat u inspireren door het thema: de Middeleeuwen. De beste klederdracht heeft prijs!

Graag uw presentie bevestigen voor 15 september door storting van 40 zilverlingen (euro's) op de NOL rekening met vermelding van uw naam en Nol Knight.
(De prijs is inbegrepen van vervoer heen ende weder, schouwspel, schoone lokatie en menig brouwsels en schrans.)

Programma
14u45: we treffen ons aan de chirolokalen
15u00: gezamelijk vertrek per autobus stipt naer heinde ende verre
01u00: eerste autobus terug huiswaerts
03u00: laatste autobus terug huiswaerts
De details blijven een verrassing. Wel één tip: gaarne stevig schoensel aantrekken.

Klik hier voor de uitnodiging in PDF formaat.

NolKnight 2011

Datum: 15/10
Plaats: Heinde ende Verre
Strictly NOL
Nollers kunnen hier inloggen.


Onthoud mijn loginWachtwoord vergeten?